Rozumiem

Używamy cookies, aby poprawić jakość naszych usług. Dalsze przeglądanie oznacza, że akceptują stosowanie plików cookie. W każdej chwili można zmienić ustawienia dot. plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Oferty pracy

Firma: MB Aerospace Technologies (Poland) Sp. z o.o.

Termin zgłaszania do: 06/04/2020

Opis:

Firma MB Aerospace Technologies (Poland) Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy prowadzącej działalność w USA, Polsce i w Wielkiej Brytanii. Zajmujemy się procesami specjalnymi dla detali i  komponentów do silników lotniczych, dostarczając kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne. Obecnie do zespołu inżynierów poszukujemy osoby, która chce się rozwijać na stanowisku:

Inżynier Procesu

Miejsce pracy: Kalisz

Zakres obowiązków:

 • Analizowanie dokumentacji klienta (normy, rysunki konstrukcyjne)
 • Opracowywanie procesów technologicznych w oparciu o wymagania klienta
 • Optymalizowanie istniejących procesów
 • Wdrażanie do produkcji nowych produktów z doborem optymalnego oprzyrządowania i parametrów pracy
 • Opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn lub materiałoznawstwo/inżynieria materiałowa)
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość rysunku technicznego maszynowego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość środowiska CAD 2D, 3D
 • Umiejętność samodzielnej pracy i brania odpowiedzialności za realizację zadań
 • Umiejętność planowania i organizacji czasu pracy i swoich zadań
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, szczególnie w zakresie współpracy i komunikacji

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w rozwijającej się branży
 • Możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia od profesjonalistów
 • Dedykowany plan rozwoju dostosowany do indywidualnych potrzeb i kompetencji
 • Atrakcyjny pakiet benefitów pracowniczych (dodatek świąteczny, karta Multisport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego);

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MB Aerospace Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Elektryczna 8 wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000185958, NIP: 6181979490., REGON: 251602380 (dalej AD);

 1. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na adres siedziby spółki wskazany w ust. 1)
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust. 1b RODO lub/i na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie
  w określonym w zgodzie celu;
 3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy
  i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty z Grupy MB Aerospace, ewentualnie usługodawcy usług związanych z procesem rekrutacji;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, to jest do podmiotów z Grupy MB Aerospace. 
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pana/Pani zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 lata celu przyszłych rekrutacji;
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymywani ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego.
  W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pai są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

APLIKUJ TUhttps://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=aeb676d7f99347bfaa744290eb6b8166