Rozumiem

Używamy cookies, aby poprawić jakość naszych usług. Dalsze przeglądanie oznacza, że akceptują stosowanie plików cookie. W każdej chwili można zmienić ustawienia dot. plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Oferty pracy

Firma: HS Kalisz Sp. z o.o.

Termin zgłaszania do: BEZTERMINOWO (nabór ciągły)

Email kontaktowy: rekrutacja-hskalisz@collins.com   Wyślij wiadomość

Opis:

HS Kalisz Sp. z o.o., należąca do globalnej korporacji United Technologies, jest wiodącym dostawcą przewodów do płynów i chłodziw dla rynków lotnictwa cywilnego i wojskowego. Naszym atutem są nasi pracownicy, dzięki którym dostarczamy klientom produkty najwyższej jakości, dlatego też nieustannie dbamy o rozwój pracowników i doskonalimy się tworząc przyjazne miejsce pracy.

 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

OPERATOR PRODUKCJI

Miejsce pracy: Kalisz

 

Dołącz do nas, jeżeli:

  • Masz wykształcenie zawodowe lub średnie (preferowane techniczne)

  • Umiesz czytać rysunek techniczny i korzystać z urządzeń pomiarowych

  • Lubisz prace manualne

  • Chcesz nauczyć się nowych umiejętności i nie boisz się wyzwań

  • Jesteś gotowy do podjęcia pracy w systemie trzyzmianowym

Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej korporacji o bardzo dobrej pozycji na rynku i wysokiej kulturze organizacyjnej (umowa na czas nieokreślony po okresie próbnym)

  • Dofinansowanie nauki na uczelniach wyższych

  • Atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. karta Multisport, ubezpieczenie medyczne i lekowe dla Ciebie i Twojej rodziny, dofinansowanie do wypoczynku, Pracowniczy Program Emerytalny)

  • Imprezy i wycieczki integracyjne

  • Wsparcie aktywności rekreacyjno-sportowej (m.in. zawody wędkarskie, turnieje piłki nożnej, udział w zawodach biegowych)

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji na adres

rekrutacja-hskalisz@collins.com

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HS Kalisz Sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140F, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000393899, kapitał zakładowy 6.000.000,00 PLN, NIP 618-213-74-39, REGON 301895120 (dalej jako „Spółka”).

Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Spółkę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, a Pani/Pana decyzja w tym zakresie nie może być podstawą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Spółka może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Spółką, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki należące do grupy United Technologies Corporation.

Spółka może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym na jej rzecz usługi, w tym usługi IT, HR, agencyjne, administracyjne, ochrony.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy.

Przesłane przez Kandydata dokumenty winny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym oświadczeniem: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HS Kalisz Sp. z o.o., moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

W przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w HS Kalisz Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie w dokumentach dodatkowego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HS Kalisz Sp. z o.o. moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji prowadzonych przez HS Kalisz Sp. z o.o., przez okres 2 lat od dnia przekazania moich danych”.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.