Rozumiem

Używamy cookies, aby poprawić jakość naszych usług. Dalsze przeglądanie oznacza, że akceptują stosowanie plików cookie. W każdej chwili można zmienić ustawienia dot. plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Oferty pracy

Firma: Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.

Termin zgłaszania do: BEZTERMINOWO (nabór ciągły)

Telefon kontaktowy: (62) 7690 594 lub 7690 593

Email kontaktowy: rekrutacja@pwk.com.pl   Wyślij wiadomość

Opis:

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

Operator CNC
w zawodzie: tokarz, frezer, szlifierz, ślusarz

Miejsce pracy: Kalisz

Kim jesteśmy?

Jesteśmy częścią światowej grupy United Technologies Corporation (UTC). W naszym zakładzie w Kaliszu, ponad 1300 pracowników produkuje komponenty i części do silników lotniczych dla Pratt & Whitney, wiodącego w świecie lidera dostarczającego silniki do samolotów biznesowych, komunikacji lokalnej, międzykontynentalnej i śmigłowców. Jako produkcyjne centrum doskonałości, jesteśmy głównym dostawcą w grupie UTC w trzech obszarach produkcji: złożonych kół zębatych, aparatów kierujących, wałów głównych silników.

Uczestniczymy w programie produkcji komponentów do nowego typu przekładni FGDS do najnowszego silnika lotniczego w rodzinie Pratt & Whitney PW 1000 Pure Power. Silniki te, cechują się wyjątkowymi parametrami technicznymi, napędzają m.in. samoloty Airbus A320 NEO.

Pratt & Whitney Kalisz istnieje od 1992 roku. Jej właścicielem i głównym klientem jest Pratt & Whitney Canada, która zatrudnia obecnie ponad 10 000 operatorów w 200 krajach.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności czytania rysunku technicznego

 • umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi

 • wiedzy z zakresu obróbki mechanicznej

 • dobrych umiejętności komunikacyjnych

 

Mile widziane będą:

 • wykształcenie techniczne

 • doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach

 • umiejętność pracy na centrach obróbczych CNC

 • znajomość języka angielskiego

 • otwartość na rozwój zawodowy

 • nastawienie na pracę zespołową

 

Oferujemy:

 • pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju

 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

 • Pracowniczy Program Emerytalny

 • dofinansowanie nauki

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

 

Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.

Dział Rekrutacji i Rozwoju

Ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz

Tel. (62) 7690 594 lub 7690 593

e mail: rekrutacja@pwk.com.pl

 

 1. W przypadku chęci uczestniczenia w tej rekrutacji, prosimy o umieszczenie w aplikacji niniejszej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pratt & Whitney Klisz Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu ich przetwarzania na potrzeby tej rekrutacji.”

 

 1. W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Pratt & Whitney Kalisz. prosimy o wyrażenie następującej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych w celu rekrutacji do Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 24 miesięcy od dnia ich przekazania.”

 1. W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby procesów rekrutacji w spółkach Pratt&Whitney Rzeszów S.A., Pratt&Whitney Tubes Sp. z. o.o., Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o., UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o., lub HS Kalisz Sp. z o.o.. prosimy o wyrażenie następującej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych,  przekazanych w celu rekrutacji do Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o. na potrzeby procesów rekrutacji prowadzonych również przez następujące podmioty (proszę oznaczyć wybrane podmioty):

 

 1. Pratt & Whitney Rzeszów S.A.,

 2. Pratt & Whitney Tubes Sp. z. o.o.,

 3. Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.,

 4. UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.,

 5. Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o.,

 6. UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.,

 7. HS Kalisz Sp. z o.o.”

 

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Elektrycznej 4A (dalej: „Spółka”) adres email: DaneOsobowe@pwk.com.pl.

 2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ust. 1 Kodeksu Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. Dane te obejmują Pana/Pani imię (imiona) i nazwisko; imiona Pana/Pani rodziców; Pana/Pani datę urodzenia; Pana/Pani miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Pana/Pani wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 3. Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, również w celu przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez Pratt&Whitney Kalisz lub prowadzenia rekrutacji przez podmioty Spółki wymienione w pkt. 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Pratt&Whitney Kalisz.

 4. Pratt&Whitney Kalisz może również przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Pratt&Whitney Kalisz, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki stowarzyszone United Technologies Corporation, tj.: Pratt&Whitney Rzeszów S.A., Pratt&Whitney Tubes Sp. z. o.o., Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., Hamilton Sundstrand Wrocław Sp. z o.o., Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o., UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o., HS Kalisz Sp. z o.o.

 6. Pratt&Whitney Kalisz może również ujawniać Pana/Pani dane osobowe usługodawcom świadczącym dla Pratt&Whitney Kalisz, w szczególności usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne, ochrony.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Kanady na podstawie decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na dane stanowisko oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przyszłym procesem rekrutacji.

 9. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do Pana/Pani danych osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. ich usunięcia,

 4. ograniczenia ich przetwarzania,

 5. ich przeniesienia,

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli Pratt&Whitney Kalisz przetwarza je w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu,

 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Pratt&Whitney Kalisz przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres e-mail: DaneOsobowe@pwk.com.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Pratt&Whitney Kalisz danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.