Krawiec – możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Zawodowych.

czego się nauczysz?  - znajomość rodzajów wyrobów odzieżowych, pozyskanie wiedzy na temat rysunków żurnalowych i modelowych, rysunków technicznych wyrobów odzieżowych, pomiarów krawieckich, rodzajów maszyn oraz zastosowania szwów maszynowych.
gdzie możesz uczyć się dalej? – technik przemysłu mody
gdzie możesz pracować?  – przedsiębiorstwa produkujące odzież lekką, ciężką i skórzaną, wytwórnie odzieży ochronnej i roboczej, zakłady bieliźniarskie, tapicerskie, własna działalność gospodarcza