Technik żywienia i usług gastronomicznych – możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich.

Czego się nauczysz? - organizacja imprez okolicznościowych, planowanie jadłospisów, zasady sporządzania potraw, dekorowania stołów, zarządzanie firmą gastronomiczną
Gdzie możesz uczyć się dalej? - Uniwersytet Przyrodniczy, SGGW w Warszawie, PWSZ
Gdzie możesz pracować? - zakłady gastronomiczne, promy, firmy cateringowe, hotele i pensjonaty