Technik technologii żywności możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

Czego się nauczysz? - organizacja i nadzór nad produkcją wyrobów spożywczych, badanie i ocena żywności, przechowywanie i handel artykułami spożywczymi
Gdzie możesz uczyć się dalej? - Uniwersytet Przyrodniczy, SGGW w Warszawie, PWSZ
Gdzie możesz pracować? - zakłady przemysłu spożywczego oraz produkcji żywności, laboratoria i zakłady gastronomiczne