Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego – możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

Czego się nauczysz? - organizacja i nadzór nad produkcją wyrobów spożywczych, obsługi maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Gdzie możesz uczyć się dalej? - branżowa szkoła II stopnia
Gdzie możesz pracować? - zakłady przemysłu spożywczego o różnych specjalnościach