Kucharz możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

Czego się nauczysz? - przygotowywanie potraw, obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych, przechowywanie żywności, zasady bezpieczeństwa i oceny żywności
Gdzie możesz uczyć się dalej? - branżowa szkoła II stopnia
Gdzie możesz pracować? - zakłady gastronomiczne sieci otwartej i zamkniętej, hotele i pensjonaty, statki i promy

 

Kucharz możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Zawodowych.

Czego się nauczysz? - rozróżnianie dodatków do żywności, zasady racjonalnego wykorzystania surowców, racjonalne żywienie, znajomość maszyn, urządzeń i sprzętu używanego w produkcji gastronomicznej
Gdzie możesz uczyć się dalej? - kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych
Gdzie możesz pracować? - firmy cateringowe, restauracje, bary, statki i promy, stołówki