Cukiernik – możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

Czego się nauczysz? - sporządzanie półproduktów i wyrobów gotowych cukierniczych, obsługa maszyn i urządzeń technicznych, metody utrwalania żywności i zasad bezpieczeństwa żywności
Gdzie możesz uczyć się dalej? - branżowa szkoła II stopnia
Gdzie możesz pracować? - zakłady przetwórstwa cukierniczego, piekarnie, cukiernie, ciastkarnie, lodziarnie, deserownie, restauracje i hotele

 

Cukiernik – możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Zawodowych.

Czego się nauczysz? - stosowanie przepisów dotyczących produktów spożywczych, określanie wartości odżywczej, poznasz zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas wyrobu produktów spożywczych, metody utrwalania żywności
Gdzie możesz uczyć się dalej? - szkoły zawodowe, np. technik technologii żywności
Gdzie możesz pracować? - cukiernie, restauracje, firmy catergingowe, statki i promy, kawiarnie i lodziarnie