Technik mechatronik - możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Techniczno Elektronicznych.

Czego się nauczysz? - diagnoza i obsługa urządzeń mechanicznych wyposażonych w układy sterowania i regulacji

Gdzie możesz uczyć się dalej? – wyższe uczelnie: kierunki techniczne, mechatroniczne, energetyczne, przemysłowe

Gdzie możesz pracować? – zakłady naprawy: samochodów, urządzeń medycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, obrabiarek sterowanych numerycznie, sprzętu AGD oraz systemu dozoru i monitoringu

 

 

Technik mechatronik - możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje. Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej.

Czego się nauczysz? - Wybierając ten zawód, posiądziesz wiedzę z zakresu mechaniki, informatyki i elektroniki, projektować i usprawniać nowoczesne urządzenia i zmechanizowane linie produkcyjne, projektować części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechatronicznych, z wykorzystaniem technik komputerowych, wykorzystywać nowoczesne techniki sterowania, opracowywania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych.

Gdzie możesz uczyć się dalej? – studia wyższe na kierunkach Politechnicznych, np. mechatronika, automatyka i robotyka, elektronika, informatyka, mechanika i budowa maszyn. 

Gdzie możesz pracować? – w zakładach pracy jako operator automatycznych linii produkcyjnych, projektant urządzeń mechatronicznych, serwisant sprzętu mechatronicznego, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, konsultant w firmach zajmujących się dystrybucją narzędzi, maszyn i systemów mechatronicznych.