Technik pojazdów samochodowych – możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Samochodowych.

czego się nauczysz? - budowa pojazdów samochodowych, schematy ich układów elektrycznych i elektronicznych, mierzenie podstawowych parametrów pojazdu, stosowanie narzędzi, maszyn i urządzeń, ocena stanu technicznego pojazdów, metody diagnostyczne

 

gdzie możesz uczyć się dalej? - PWSZ w Kaliszu - kierunek mechanika i budowa maszyn, Politechnika Poznańska - wydział budowy maszyn i zarządzania, Politechnika Wrocławska - wydział mechaniczny, kierunek mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika
gdzie możesz pracować? - jako diagnosta, mechanik, w jednym z licznych warsztatów obsługi, naprawy i diagnostyki pojazdów mechanicznych, również jako kierowca