Technik technologii drewna - możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej

Czego się nauczysz? - umiejętności, dzięki którym będziesz: 
wykonywał wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, organizował i wykonywał prace związane z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programował oraz obsługiwał obrabiarki i urządzenia stosowane w procesie przetwarzania drewna, sporządzał dokumentację projektową, organizował i nadzorował procesy produkcyjne związane z przetwarzaniem drewna. 

Gdzie możesz uczyć się dalej? - Studia wyższe w Uniwersytetach Przyrodniczych.

Gdzie możesz pracować? – W firmach jako renowator mebli, projektant wyrobów z drewna: mebli, stolarki budowlanej, własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i produkcji mebli, operator obrabiarek stosowanych w zakładach przemysłu meblarskiego.