Technik budownictwa - możliwość kształcenia w tym zawodzie oferuje Zespół Szkół Ponadgimnajalnych nr 2.

czego się nauczysz? - roboty konstrukcyjno-budowlane, koordynacja prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych, organizacja i kontrolowanie robót
gdzie możesz uczyć się dalej? – wyższe uczelnie: politechniki, państwowe wyższe szkoły zawodowe, hotelarstwo
gdzie możesz pracować? – branża budowlana: technik budownictwa, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego, własna działalność gospodarcza